Супермаркет "Дом мебели"
email
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "ЄВГО", код за ЄДРПОУ 01554953, місцезнаходження: 65076, Одеська обл., місто Одеса, площа Незалежності, будинок 2 (далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори), проведення яких призначено на 01 листопада 2016 року о 13.00 год. за адресою: 65076, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Новомосковська, будинок 19, кімната 1 (виставковий зал). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах проводиться з 12-00 год. до 12-45 год. 01 листопада 2016 року за місцем проведення Зборів: 65076, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Новомосковська, будинок 19, кімната 1 (виставковий зал).

Порядок денний:

  1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
  3. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
  4. Затвердження ліквідаційного балансу Товариства.
  5. Затвердження звіту Ліквідаційної комісії Товариства.

Будь-який з акціонерів має можливість особисто ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 13.00 год. за адресою: 65076, Одеська обл., пл. Бориса Деревянко 2, поверх 4, приймальня, а в день проведення Зборів у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова ліквідаційної комісії Товариства Головко Євген Дмитрович.. Учасникам Зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт); уповноваженим представникам акціонерів-додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 26 жовтня 2016 року. Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного www.evgo.com.ua. Тел: (048) 7869542 7284749.

Голова ліквідаційної комісії ПАТ Фірма «ЄВГО» Головко Є.Д.


Офисная мебель    Итальянская мебель    Отечественная мебель    Постельные принадлежности    Освещение
О доме мебели     Контакты     Карьера     Кредит     Дилерская сеть     Производство мебели     Ссылки

BANNER


Copyright © 2005 "ЕВГО"      Дизайн и разработка PROFI Studio